Banan är normalt alltid öppen med ordinarie greener! Undantag kan uppstå vid risk för frost/skador.

Regler vid frost

Banan är öppen för spel men endast på vintergreener.

Vid osäkerhet och frågor, kontakta kansliet eller fråga banpersonalen på plats innan spel.

Regler vid pågående tävlingar

Banan är öppen för övriga även vid tävlingar! Bollränna gäller.
Banans tillgänglighet