Organisation

Styrelsen
 Ordförande

 Jan Buhre

 Vice ordförande

 Stefan Sällberg

 Sekreterare

 Kerstin Bengtsson

 Kassör

 Birgitta Andersson

 Ledamöter

 Ulf Bardheim

 Suppleanter

 Inger Fors

Stig-Arne Persson

 

 Valberedning

 Rauni Lundgren

Leif Ehrstrand

 

 Banansvariga

 Göran Larsson

Sven Pennsäter

WebMaster

Jan Lindh