Medlemsavgifter per år 2022

 

 

Medlemskap                   Årsavgift (kr)

 

Fullvärdig medlem

Senior                        4150

Junior 13-17 år               1200

Knatte -12 år                  600

Pensionär (75+)               3500

SPF-Medlem                    3500

Familj (2 vuxna, 1-2 barn)    7950

Student (heltid)              3000

 

Övriga medlemsskap

Vardagsmedlem (Mån - Fre)     3850

Distansmedlem (Full greenfee)  750