Kräftgolf 2022-08-20
Video av Bo Celin
Resulttat

1: Östen Gullwi, Christian Brändström      28 slag
2: Henrik Farman, Werner Lindberg.         29 slag
3: Ralph Harkell, Liselott Persson.        31 slag
4: Jan Buhre, Stig-Arne Persson.           32 slag
5: Kjell Garmer, Bertil Christensson.      32 slag Hcp
6: Inger Fors, Carl-Uno Frisk.             32 slag Hcp
7: Lena Johansson, Ingvar Dahl.            33 slag
8: Lars Lindgren, Bo Celin.                33 slag Hcp
9: Karin Wilhelmsson, Ulf Bardheim.        34 slag
10: Anders Mårtensson, Jeanette Heinonen.  34 slag Hcp
11: Mats Letth, Agneta Paradis.            34 slag Hcp
12: Bertil Strand, Gunilla Strand.         34 slag Hcp
13: Stefan Sällberg, Sven Meijer.          35 slag
14: Ulf Arvidsson, Rigel Arvidsson.        35 slag Hcp
15: Jan Andersson, Harriett Andersson.     36 slag
16: Kjell-Arne Larsson, Kenneth Edström.   37 slag
17: Jan Skog, Catharina Skog.              37 slag Hcp