Medlemsavgifter per år 2023/2024

 

Medlemskap                   Årsavgift (kr)

 

Fullvärdig medlem

Senior                        4450
Ungdom 18-21 år               3850

Junior 13-17 år               1500

Knatte -12 år                  900

Pensionär (70+)               4250

SPF-Medlem                    4250

Familj (2 vuxna, 1-2 barn)    9500

 

Övriga medlemsskap

Vardagsmedlem (Mån - Fre)     4250

Distansmedlem (Full greenfee)  750