Herrkommittén

Ordförande  Vakant

Befattningsbeskrivning

Under herrkommittén ligger ansvaret för  lördagsgolfen och onsdagsträningen.