Befattningsbeskrivning för Tävlingskommittén

 

Tävlingskommittén har inför styrelsen ett övergripande ansvar för klubbens tävlingsverksamhet vari ingår att:

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt

 

Om inte någon från tävlingskommittén ingår i styrelsen skall ordföranden adjungeras till styrelsemötena.