Befattningsbeskrivning för Handicapkommittén

 

Hcp kommittén har inför styrelsen ett övergripande ansvar för klubbens handicapfrågor.

 

I kommittén uppdrag ingår bl a:

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt 

 

Om ingen från kommittén är representerad på styrelsemötena ska ordföranden adjungeras till styrelsemötena.