Seriespel H75

Seriespel H75 första gången på Björkenäs